«

Video jako komunikační prostředek

V tomto článku se budeme věnovat výhodám videa jakožto komunikačnímu prostředku. Samotné video je zdaleka nejefektivnější sdělovací prostředek, protože dokáže nést několik druhů informací najednou. V první řadě je to obraz, potom zvuk, respektive mluvené slovo, ale také psané textové titulky. To zaručuje, pomocí videa opravdu sdělíte a ukážete všechno, co potřebujete. Pro návštěvníka webových stránek je video oblíbeným obsahem, protože mu umožňuje dozvědět se nejvíce informací za nejkrátší dobu. Narozdíl od velkého množství textu, které může návštěvníka naopak odradit od jeho přečtení, video může celé téma představit názorně a stručně a tedy za kratší čas, než zabere přečtení a pochopení článku.

V jakém případě se tedy hodí video například na webové stránky? Video by ve Vaší prezentaci nemělo chybět, pokud si zakládáte na osobním přístupu a komunikaci, protože ve videu se mohou představit osobně samotní zástupci firem nebo podnikatelé, což mnohonásobně zvýší důvěryhodnost v očích návštěvníka. Hlavním důvodem je právě vystoupení konkrétních osob ve videu, takže se potenciální zákazník může přesvědčit, jak jeho budoucí obchodní partner vypadá a jak vystupuje. Pokud se při natáčení a psaní videa klade důraz právě na příjemné a důvěryhodné vystupování, povede se přesně tento kýžený efekt.
Video je výborné i pro jednotlivce, samostatné podnikatele, spisovatele, ale i pro všechny, kteří si chtějí pořídit tzv. Video CV. A co že to vlastně je Video CV a jaké má výhody? Jedná se o to, že si uchazeč o zaměstnání nechá natočit profesionální prezentační video, ve kterém vystoupí na kameru a představí sebe a své přednosti. Takové video má při hledání zaměstníní hned několik výhod. Důležitá přednost tkví v tom, že má zájemce o práci zašle kromě fotografie a klasického životopisu ještě „něco navíc“ než oststatní, takže je předem v očích perosonalistů nečím zajímavý a to velmi zvyšuje pravděpodobnost přijetí. Samotné video pak předá důležité informace, které se do psaného životopisu prostě sdělit nedají. Právě tyto informace, jako je úroveň vystupování, řeč těla nebo schopnost argumentace je pro personalisty klíčová. Jenomže vtip je v tom, že tyto faktory se nechají poznat jen při osobním pohovoru. Přitom takřka stejně dobře je lze poznat z dobře natočeného video CV. Navíc je při samotném natáčení daleko více času a také tolik nepůsobí stresové faktory a tréma. Proto je možné natočit osobní prezentační video, se kterým získáte velmi cennou přednost oproti ostatním nejen při žádosti o zaměstnání.

Filmový záznam je také výborný pro zachycení nějaké události na „věčné časy“ Proto by na žádné důležité události neměl chybět zkušený kameraman, který vytvoří záznam na úrovni. Stejným způsobem lze natočit jen krátkou komentovanou reportáž z místa dění, nebo stručný medailonek, například z firemní akce. Maturitní a jiné plesy, svatby, přednášky, zasedání, prezentace, výstavy, veletrhy… to je jenom zlomek z akcí, které jsou oblíbené na natáčení videí všeho druhu
Samostatnou část tvoří prezentace výrobků, firem, výrobních procesů a jiná technická nebo vzdělávací videa. Lze není potřeba zdůrazňovat, že kvalitní a přehledné video o produktu, které vysvětluje a názorně ukazuje hlavní vlastnosti a přednosti, zaujme potenciáního zákazníka mnohem více, než pokuhý text doplněný o obrázky. Navíc je dnes možnost vyrobit jednoduché schématické animace, ale i propracovanou 3D grafiku produktu.